Kulturskolens Venner har delt ut stipender siden 1993, så i år er det altså 25. gangen stipendet deles ut.

Det skal deles ut ett eller flere stipend fra Kulturskolens Venner.

Stipendet vil i år være på kr. 3.000,-.

«Stipendet er tenkt som en oppmuntring til aktive og interesserte elever som bidrar positivt til miljøet i Kulturskolen.»

Elever oppfordres til å søke på stipendet.

Søknaden skal inneholde Navn, alder, og hva du deltar på i Kulturskolen, og hva du har vært med på tidligere. Du må også begrunne hvorfor du mener nettopp du bør få stipendet

Søknad stiles til «Kulturskolens Venner», og sendes på e-post til kulturskolen@lillehammer.kommune.no  innen 16.10.2017

Utdeling av stipendet skjer på konsert i Festsalen 28.november.