- I uke 42 skal vi fjerne den midlertidige demningen. Da er dammen ferdig oppgradert etter myndighetens krav, sier Rune Haug, prosjektleder i Eidsiva Vannkraft.
Arbeidet med dam Kroken startet i oktober i fjor og alt har gått etter plan og budsjett.
- Det som eventuelt står igjen blir tatt til våren, forklarer Haug.
Haug roser entreprenør Løype/Evensen og Evensen, Lillehammer kommune, grunneiere, turistforeningen og publikum for et godt samarbeid i anleggsperioden.
- Vi håper at Kroken fortsatt blir et attraktivt turområde etter at anleggsperioden er over. Det er forsøkt å legge til rette for aktivitet med oppføring av ny kanobrygge, ny badeplass, benker og parkeringsplass, sier han.
Den nye bryggen monteres om kort tid i kanalen og benker blir plassert ved dammen. Den nye badeplassen blir etablert på odden i enden av kanalen, og parkeringsplassen blir ferdig til skisesongen starter.

Bakgrunn
Kanalen og dam Kroken er et vannkraftanlegg som må tilfredsstille myndighetenes krav. Økt nedbør og større flommer har gjort at regelverket for damsikkerhet er skjerpet. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har derfor pålagt Eidsiva Vannkraft å bygge om og forsterke dammen i samsvar med gjeldende forskrifter. Arbeidet har tatt ett år. Manøvreringsreglementet for vassdraget endres ikke som følge av oppgraderingen.