Kort fortalt:

 • Fra uke 34 flyttes all koronavaksinering til Håkons hall. Dette gjelder også timer som opprinnelig er satt opp i Familiens hus fra uke 34.
 • Fjerde dose: fra uke 34 vil innbyggere over 75 år bli innkalt. Det er også åpent for drop-in for samme aldersgruppe.
  Neste gruppe som kommer til å få tilbud om fjerde dose er personer over 65 år. Kommunen vil informere nærmere om når det åpnes for dette.   
 • Første, andre og tredje dose: fra uke 34 er det åpent for drop-in i Håkons hall. Unntak for barn under 12 år, hvor vaksinering må avtales på forhånd. 
 • Åpningstid Håkons hall fra uke 34: tirsdager og torsdager fra klokka 08.30-15.00. 
 • For avtale om vaksinering av barn under 12 år, ta kontakt på forhånd via vaksinetelefonen@lillehammer.kommune.no 
  N.B: Husk å oppgi fullt navn, fødselsnummer og telefonnummer.
  Det er også mulig å ringe tlf: 919 19 415 på tirsdager og onsdager mellom klokka 09.00-10.00.
  Dersom du ringer i åpningstida og blir stående på vent men ikke rekker å få kontakt, vil telefonnummeret ditt likevel bli registrert og du vil bli oppringt i ettertid så raskt som mulig.
 • Fram til og med uke 33 foregår koronavaksineringen i Familiens hus, Storgata 170. Åpningstidene er tirsdager og torsdager fra klokka 08.30-14.00.​

Tidspunkt for vaksinering

Hvem

Når

Hvor

Type vaksine

OBS

Dose 4

For personer over 75 år

 

 

 

 


 

Fra uke 34
Tirsdager og torsdager fra klokka 08.30-15.00

Innkalling: tidspunkt blir sendt ut i til personer over 75 år.

Drop-in: det er også mulighet for drop-in for personer over 75 år fra uke 34 i samme åpningstid. 

 

 

 

Håkons hall

Moderna 

PfizerBioNTech og

Novavax

Merk at det må ha gått 4 måneder mellom dose 3 og 4 for personer over 75 år.


Merk at det må ha gått 3 måneder mellom dose 3 og 4 for personer med alvorlig svekket immunforsvar. 

 

Dose 1, 2 og 3

 

Til og med uke 33
Tirsdager og torsdager fra klokka 08.30-14.00.

Timebestilling:
Dette gjelder avtalte timer.

Fra uke 34
Drop- in for dose 1, 2 og 3 i Håkons hall på tirsdager og torsdager fra klokka 08.30-15.00.
Vaksinering av barn under 12 år må avtales på forhånd.

Familiens hus
 

Moderna 

PfizerBioNTech og

Novavax

Merk at det må ha gått 20 uker mellom dose 2 og 3.
 

 


Her kan du lese mer om statistikk over koronavaksinasjon i Norge. 

Vaksinering av barn og unge (5-17 år)

Vaksinasjon av barn og unge under 16 år er noe foreldre kan velge å gjøre. Det er ikke en generell bør-anbefaling fra FHI.

De som derimot bør ta vaksine i denne gruppa er:

 • De som har kroniske sykdommer.
 • De som har nær kontakt med særlig utsatte personer.
 • De som skal oppholde seg i eller reise til land som krever 2 doser i koronasertifikat for denne aldersgruppen (gjelder ikke alle land).

Se FHIs anbefalinger for vaksinering av barn og unge.

Barn mellom 5 og 11 år

Barn 5-11 år får egne barnedoser av vaksinen. Immunitet gjennom infeksjon, med eller uten én dose vaksine, også kan gi bred og varig beskyttelse hos barn og unge. Dersom du ønsker å vaksinere barnet ditt i alderen 5-11 år ber vi deg ta kontakt med vaksinetelefonen@lillehammer.kommune.no, da vil dere få time.

12-15-åringer

Husk at barn under 16 år må ha med seg samtykke fra begge foreldre med foreldreansvar.
Samtykkeskjema finner du her: Samtykkeskjema - vaksinasjon av barn og unge under 16 år - FHI

16- og 17-åringer

Dersom du har fylt 16 år kan du møte til vaksinasjonen uten å vise til samtykke fra foreldre eller foresatte. Du må vite fødselsnummeret ditt. 

Dersom du fyller 16 år senere i 2021 må du ha samtykke fra foreldre/forelder/foresatt(e). Ved delt foreldreansvar må begge samtykke til vaksinering. 

 1. Ved delt foreldreansvar: Enten kan begge foresatte bli med deg til vaksinasjonsstedet, eller så kan du ha med godkjent dokumentasjon fra den ene eller begge som eventuelt ikke møter. Et bilde på mobilen av foresattes ID (med foto) samt en tekstmelding om at de bekrefter at du skal vaksineres er godt nok.  
 2. Ved eneansvar: Foresatt kan enten bli med deg til vaksinasjonsstedet, eller du kan ha med godkjent dokumentasjon fra din foresatte. Et bilde på mobilen av foresattes ID (med foto) samt en tekstmelding om at vedkommende bekrefter at du skal vaksineres er godt nok. 

Dersom du har spørsmål, kan du sende en henvendelse til vaksinetelefonen@lillehammer.kommune.no

Til studenter

Alle studenter som oppholder seg i Lillehammer i forbindelse med studiene kan bli vaksinert med dose 1, 2 og 3 her. Så langt det er tilgjengelige doser kan du også velge vaksinetype selv. Det må være minimum 20 uker mellom dose 2 og 3. 

Dersom du har mottatt doser i utlandet eller tidligere er smittet med koronavirus: send en e-post om dette til vaksinetelefonen@lillehammer.kommune.no og legg ved ditt fulle navn, fødselsdato og telefonnummer, så vil du bli kontaktet om videre framdrift.
Utvekslingsstudenter som studerer i Norge og skal vaksineres her, oppfordres til å skaffe seg D-nummer, slik at de lettere kan registreres.  

4. dose

Innbyggere over 75 år anbefales å benytte seg av den fjerde dosen med koronavaksine. Anbefalingen kommer fra Helse- og omsorgsdepartementet etter råd fra Folkehelseinstituttet. 
Beboere ved Lillehammer helsehus, bokollektiv og boliger med heldøgns omsorg vil bli vaksinert på bostedet som tidligere.

Fram til og med uke 33 vil all koronavaksinering utover dette foregå i Familiens hus, Storgata 170 på tirsdager og torsdager fra kl. 08.30-14.00. Vaksinering til Familens hus må bestilles på forhånd, via e-post: vaksinetelefonen@lillehammer.kommune.no
eventuelt via vaksinetelefonen: 919 19 415 mellom klokka 09.00-10.00 på tirsdager og onsdager.

Fra uke 34 vil innbyggere over 75 år få innkalling til fjerde dose. Fra samme uke vil koronavaksineringen foregå i Håkons hall, først for personer over 75 år. Det er i tillegg åpent for drop-in.
HUsk at det skal ha gått fire måneder siden din siste oppfriskningsdose, og etter gjennomgått koronainfeksjon må du være frisk i minimum tre uker før du kan vaksineres.
 

Gjennomgått korona og vaksinering

Dersom du for få dager siden er blitt smittet med koronaviruset skal du vente med å vaksinere deg. For å endre en eventuell timeavtale for koronavaksinering, ta kontakt via e-post: 
vaksinetelefonen@lillehammer.kommune.no

Les anbefalingene til Folkehelseinstituttet dersom du har gjennomgått covid-19 og lurer på om du skal ta flere doser. Merk at det er forskjell på om du har gyldig dokumentasjon på gjennomgått sykdom fra Norge eller ikke.

Om vaksinen

Lillehammer kommune benytter vaksinetypene Pfizer BioNTech og Moderna og Novavax til vaksinering. Tidlig i vaksineringa ble også AztraZeneca benyttet til helsepersonell, før bruken av vaksinetypen ble stoppet nasjonalt. 
Her kan du lese Folkehelseinstituttets informasjon om koronavaksinen.

Spørsmål?

Da kan du sende henvendelsen din hit: vaksinetelefonen@lillehammer.kommune.no
Legg da ved ditt fulle navn, fødselsdato og telefonnummer, så vil du bli kontaktet.