Prioritert liste
I første leveranse vil Lillehammer kommune motta 115 vaksinedoser, og kommunen følger regjeringas prioritering når det gjelder hvem som får vaksine først. I forbindelse med vaksinering vil det innhentes samtykke. 
Deretter vil Lillehammer kommune motta ukentlige leveringer av vaksine, men det er foreløpig ikke klart hvor mange vaksinedoser kommunen vil motta fra og med uke 2 i 2021. 

Om vaksinen
Vaksinen vil bli gitt i to doser med minimum 21 dagers mellomrom. Den tilbys som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og er gratis. Koronavaksinen transporteres og lagres i ekstrem kald temperatur. Ved opptining må den benyttes i løpet av få dager.