Ved enkelte sykdomstilfeller kan det likevel være nødvendig at vattpinnen føres lenger inn i nesen for å ta prøven.