Er Lillehammer gul eller rød? 
Beredskapsnivået i Lillehammer er gult, det innebærer at kommunen har krisestab og generelt god oversikt, i dette tilfellet over smittesituasjonen med koronavirus.
En beskrivelse av Lillehammer som rød er en illustrasjon av at kommunen har et høyt antall smittede pr. 100.000 innbyggere i løpet av de siste 14 dagene. Dette er måltall som Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet benytter når det gjelder reiseråd til andre land. 

Karantene
Per 20. august er totalt 412 personer i karantene i forbindelse med NTG-utbruddet. Dette innebærer ansatte og elever ved NTG, samt 170 nærkontakter (person som har vært i kontakt med en som er smittet). De neste dagene vil en stor del ha gjennomført sine ti dager i karantene i forbindelse med utbruddet. De kan da gjenoppta sine treningsaktiviteter i lokalmiljøet etter å ha blitt testet på nytt.  

Organiserte aktiviteter
Det er ikke innført ytterligere generelle smitteverntiltak i Lillehammer. - Planlagt organisert aktivitet kan gjennomføres ved å overholde de generelle smitteverntiltakene som gjelder fra Folkehelseinstituttet, sier kommuneoverlege Bergkåsa. -Dette er et lokalt, avgrenset utrudd og det er ingen ytterligere begrensninger i de generelle tiltakene forøvrig. Men jeg oppmuntrer til at vi nå er ekstra flinke til å følge de generelle smittevernrådene, avslutter han.  

Testing
Mistenker du at du kan være smittet, ringer du koronatelefonen for testing. Arbeidet med overvåkning og smittesporing pågår kontinuerlig, og det er god kapasitet for testing i kommunen. Ca. 180 personer testes hver dag, og det er også mulig å utvide kapasiteten. 

Her finner du oppdatert informasjon om smittetilfellene.