Over hele Norge har en rekke arrangementer innen idrett, kultur og frivillighet blitt utsatt, stengt eller avlyst. Krisepakken er ment å avhjelpe situasjonen.

Foreninger kan søke om kompensasjon for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

Les mer om disse ordningene på deres nettsider www.lottstift.no og www.kulturradet.no