Boie Ludvigsen kommer fra stillingen som tjenesteområdeleder ved Lillehammer helsehus.