Kommunestyremøtet er lagt i etterkant av det felles kommunestyremøtet for Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner ved det samme hotellet.