Saker til møtene flyttes til neste kommunestyremøte torsdag 27. september.