Det har vært en nedgang i antall ukentlige dødsfall siste tre uker (45 korona assosierte dødsfall i uke 49, mot 47 i uke 48). I uke 49 var medianalder 85 år.

Det er foreløpig meldt 32. 866 tilfeller av covid-19 i uke 49, 25 % økning siden uke 48 (26 582). Antall meldte tilfeller øker i aldersgruppene under 60 år. Oslo har flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere (1 947 per 100 000 for uke 48 og 49 samlet), etterfulgt av Viken (1498).

Lillehammer

Antall tilfeller forrige uke

123

Antall smittede per 100 000 siste 14 dager

719

Personer testet (PCR-test. Hurtigtest for hjemmetesting kommer i tillegg)

696

(2,4 % av befolkningen)

Utdelte hjemmetester

4012

Andel av befolkning vaksinert 1. dose

82,1 %

Andel 16 år og eldre vaksinert 1. dose

93,7 %

Andel av befolkning vaksinert 2 .dose

75,8 %

Andel 16 år og eldre vaksinert 2. dose

90,6 %

Andel av befolkning vaksinert 3. dose

23,8%

Økningen i smittetilfeller på Lillehammer fortsetter. De fleste blir smittet hjemme i husstand, samlinger i private hjem, og privat sammenkomst på offentlig sted (56,8 %). Det har vært en nedgang i andel smittede på skoler forrige uke, men økning av andel med barnehage som smittested. Dette skyldes i hovedsak et smitteutbrudd i Øversveen barnehage. Dette håndteres med lokale tiltak, blant annet utvidet testing.

Det er en økning i antall smittede med ukjent smittevei (figur 1). Dette er et uttrykk for et visst nivå av sirkulerende smitte i samfunnet. Kontaktreduserende tiltak med avstand og begrensning av antall nærkontakter er viktig for å redusere denne smitten.

xIsKikpAp 0Ie 1cyt 0aO 0EI 1ZMfBDIY 85j 15k 0tBjUB 01qXCKQIfH RVwMi 0JSpgD 61s 5o 1aE 1nCrAuWpEIc 5gMBgMBoPBYHxssOtEBoPBYDAYDAajGmCFOIPBYDAYDAaDUQ 2wQpzBYDAYDAaDwagGWCHOYDAYDAaDwWBUA 6wQZzAYDAaDwWAwqgFWiDMYDAaDwWAwGNUAK 8QZDAaDwWAwGIxqgBXiDAaDwWAwGAxGNcAKcQaDwWAwGAwGoxr 4fyb 0c 4ie 3nltAAAAAElFTkSuQmCC

9. desember ble det innført nasjonale kontaktreduserende tiltak. Lokalt preges smittesituasjonen foreløpig av delta-varianten, og det forventes effekt av tiltakene på denne situasjonen. Omikron-varianten har noe høyere spredningsevne, og nye tiltak innført denne uken er for å redusere spredningspotensialet når denne gradvis tar over i Norge.

guEH 5mGKk 9AyHOQeOky 4gtt 0DQ 4AE 8jp 7oQVwXbBsF 2XDI jryIT 6yu 4vy 1TBi 6t 0QrL 6ta 3FtRc 34pSruBy 9FJeGLgDP 9WzVApZLTQrVYU 3Uf 0hStIFTVAi 7ZNYV 9bDUozEBsRjds 5HKy 9AtHCw 6IWL 0eWIj 0mHFeSBTgHBMG 3qs 51mGuV 8V 5GAbYNssW 45I 8RefETWF 09j 2uZhnBv 2QpeVuqelOck 4tLleBTaNEVwgLMWl 411zKHSdMSEX 0Gy 4IyAIN 8qfSHLSURUVBwyig 1g 7eqNpo 0doY 3rNWpK 53VCbUTIir 2Iy 3flaNA 8CE 0qJrKCbRhkOw 7JH 0fi 4idWuHr GjIN 3dGylRdUTV 2r 2HpW tdEtWXWs 6LkCs 1vxpNZ 11UUW 3bGQEYPDr 1DXrwFDfglrbrWjBcF 8xPjOZJ 3chq 9ZtOd 1sVWey 75paPi  9wY 9ZWa 3xn 2SvAi 1gmV 92ZVZ q 6Elsv 5mZziR 9CZw 7HzikfolnD 7 HTyAqiJymI zcf 7qPXYtkI xcyDEYNMD 8xnhtyPMhxxqSfZ 2GKV 13 jUoGg 1EtbJ 2oxIu 5tKdElhGDc eu 4HZmAUQmDvBq 3QFt 3M 1f 1B 3vDC 1hfmIwnh 3y 5LPYceoJAob 2QZManjhn 1GXkSD 67A 6eeBGBonyZ 41V 35XNcJeTLO 7jiFJwFD 0aeaoKkrsfVCCykGg 8FgMBiMlwl 2koHBYDAYDAZDR 1ghxWAwGAwGg 6EjrJBiMBgMBoPB 0BFWSDEYDAaDwWDoyP 8B 21xao 3XX 4ZMAAAAASUVORK 5CYII=

På Lillehammer er hovedvekten av smittede under 55 år (94 prosent). Det påvises sporadiske tilfeller av korona i kommunens helsetjeneste, men dette har foreløpig ikke utløst utbrudd. Nasjonalt så skjer de fleste utbrudd på helseinstitusjoner ved at vaksinert helsepersonell smitter annet helsepersonell og pasienter.

Det er høy belastning i helsetjenesten med pasienter med luftveissykdom og sykefravær blant ansatte. Det er lite ekstra kapasitet for å håndtere ytterligere belastning.

Selvtest med hurtigtester fungerer godt og gir god oversikt over situasjonen. Det er midlertidig mangel på hurtigtester i Norge, men jobbes med å sikre tilgjengelighet. Ved lokal mangel kan det bli aktuelt med tiltak for å prioritere bruken ytterligere de neste ukene. Helsedirektoratet har sendt brev til kommunene med veiledning på dette.

Det er høy vaksinasjonsdekning i kommunen. I vaksinasjonsarbeid er det generelt utfordrende å opprettholde vaksinasjonsdekning for oppfølgingsdoser. Det er nå viktig at alle takker ja til vaksine så snart de får tilbud, om det gjelder første, andre, eller tredje dose. 

wSAAAAAElFTkSuQmCC

I Innlandet har det vært en økning i antall sykehusinnleggelser med covid-19 som hovedårsak siste to uker (10 per uke). Antall smittede per 100 000 siste 14 dager er på 596 i Innlandet.

Generelt
Antall innleggelser med covid -19 som hovedårsak og overføringer til intensivavdelinger er på det høyeste nivå siden våren 2020. Selv om risikoen for alvorlig forløp er lav, vil den store smittespredningen i samfunnet føre til flere alvorlige sykdomstilfeller.

Høy vaksinasjonsdekning beskytter godt mot alvorlig koronasykdom. Alvorlig covid-19 rammer særlig middelaldrende uvaksinerte og eldre fullvaksinerte personer med underliggende sykdom. Uvaksinerte bør starte sin vaksinasjon, og de over 65 år får oppfriskningsdose. Helsepersonell anbefales oppfriskningsdose for å redusere fare for smitte til pasientene.

Omikronvarianten har sannsynligvis større spredningsevne enn deltavarianten. Epidemien blir dermed vanskeligere å holde under kontroll, og belastningen på helsetjenesten vil øke. Nasjonale tiltak for å bremse epidemien er innført. Det gir oss tid til å til å vaksiner flere og forberede helsetjenestene på stort sykefravær og flere pasienter.

Influensa og andre luftveisvirus
Det påvises fortsatt lite influensa i Norge, men det er en klar økning siste uke. Det indikerer at det nå er spredning med influensa i Norge. Forekomsten av luftveisinfeksjoner i befolkningen er fremdeles betydelig. Forekomsten av RS-virus og rhinovirus dominerer.

Vaksinasjon av risikogruppene mot influensa er viktig. Foreløpig er det vaksinasjonsdekning på 68,9 prosent i gruppen over 65 år, mot 65,9 prosent i 2021. Foreløpig har vi ikke oppdatert oversikt over satte vaksinedoser blant kommunalt helsepersonell.

Risikovurdering Lillehammer
Smitten på Lillehammer øker fortsatt og er nå på 719 per 100 000 siste to uker. Innførte tiltak forventes å redusere lokal smittespredning med deltavarianten kommende uker. Omikron forventes å gradvis overta for deltavarianten, og det er usikkert hvor effektive tiltakene er for denne varianten. Det forventes et høyere smittenivå fremover enn det vi er vant til hittil. Å bli smittet kan skje alle. Det er da en fordel å være vaksinert.

Grunnet fortsatt økende smitte, belastning på helsetjenesten, og økende andel smittede med ukjent smittevei vurderes risikonivået lokalt til å være tilsvarende scenario 2 (Et noe høyere nivå av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i noe grad).

Følgende er viktig:

  • Oppfriskningsdose bremser smittespredning og beskytter mot alvorlig korona. Tidsintervallet er justert ned til 4,5 måneder. Flere får tilbud om dette før jul, og alle bør prioritere dette.
  • Er du syk? Bli hjemme og test deg selv. (Hurtigtest for selvtest er tilgjengelig for personer med symptomer og nærkontakter som er anbefalt test av smittesporingsteamet.)
  • Hold 1 meters avstand til andre enn de du bor med.
  • Begrens antall nærkontakter. Du bør ikke ha flere enn 10 gjester i hjemmet.
  • Personer i risikogrupper og uvaksinerte bør skjerme seg.
  • Bruk munnbind i situasjoner du ikke kan holde avstand til andre (kollektivtransport, i taxi, i butikker, på kjøpesenter).
  • Influensavaksinasjon av risikogruppene og helsepersonell er viktig.
  • Barn bør skjermes for tiltak og oppleve så normal og forutsigbar hverdag som mulig.Kommuneoverlegens risikovurdering er utarbeidet med utgangspunkt i Fhi sin ukesrapport, MSIS-data og lokale forhold.
For oppdatert og ytdypende informasjon om gjeldende regler og anbefalinger, se helsenorge.no og kommunens nettsider med koronainformasjon.