Folkehelseinstituttets samlede vurdering av tilgjengelige overvåkingsdata viser at epidemien har en klart synkende trend.

Se kommuneoverlegens risikovurdering i sin helhet i vedlegget under.