Antall nye pasienter innlagt på intensivavdeling med covid-19 var 24 i uke 11 (37 i uke 10). I uke 11 er det registrert 152 dødsfall mot 171 i uke 10 (tall forventes oppjustert). Medianalder var 86 år, og 66 % døde på institusjon utenfor sykehus (hovedsakelig sykehjem). Fra befolkningsundersøkelser er det nedgang i andel som har testet seg siste tre uker, og avtagende andel som rapporterer om forkjølelsessymptomer. Det er også nedgang i andel positive blant de som tester seg (pcr-test).
 

Se kommuneoverlegens risikovurdering i sin helhet i vedlegget under.