I uke 10 er det registrert 156 dødsfall mot 152 i uke 9. Medianalder var 86 år, og 72 % døde på institusjon utenfor sykehus (hovedsakelig sykehjem). 

Se kommuneoverlegens risikovurdering i sin helhet i vedlegget under.