Det er meldt 65 089 tilfeller til MSIS i uke 9, en nedgang på 35 % fra uke 8. Endringer i teststrategi (bruk av selvtest og bekreftende pcr) påvirker hvem og hvor mange som testes, oppdages og registres. Data om meldte tilfeller er derfor ikke direkte sammenlignbare over tid. Folkehelseinstituttets samlede vurdering av tilgjengelige overvåkingsdata viser at smittespredningen fortsatt er på et høyt nivå, men at epidemien sannsynligvis er på vei til å flate ut.

Se kommuneoverlegens risikovurdering i sin helhet i vedlegget under.