Det er foreløpig registrert 42 covid-19 assosierte dødsfall i uke 7 etter 37 i uke 6. Det er meldt 100 167 tilfeller til MSIS i uke 7, en nedgang på 28 % fra uke 6. Endringer i teststrategi (bruk av selvtest og bekreftende pcr) påvirker hvem og hvor mange som testes, oppdages og registres. Data om meldte tilfeller er derfor ikke direkte sammenlignbare over tid. 

Se kommuneoverlegens risikovurdering i sin helhet i vedlegget under.