Blant innlagte med covid-19 som hovedårsak med kjent vaksinestatus (254) var 33 % uvaksinert, 21 % grunnvaksinert med maks to doser og 42 % vaksinert med tre doser. Vaksinerte pasienter har generelt høyere alder og flere har risikofaktorer som fører til økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 enn uvaksinerte. 
 
Se kommuneoverlegens risikovurdering i sin helhet i vedlegget under.