Blant 194 nye pasienter som ble lagt inn i sykehus i Norge med covid-19 som hovedårsak i uke 5, var 59 (30 %) uvaksinert, 43 (22 %) vaksinert med to doser og 76 (39 %) vaksinert med tre doser.

Se kommuneoverlegens risikovurdering i sin helhet i vedlegget under.