Blant innlagte pasienter med covid-19 som hovedårsak var 31 % uvaksinert, 34 % hadde fått to doser og 32 % tre doser. 

Se kommuneoverlegens risikovurdering i sin helhet i vedlegget under.