Antallet innleggelser for covid-19 (hovedårsak) øker for første gang på fem uker. Dette er forventet etter en kraftig økning i smitte i samfunnet de siste ukene. Likevel er det en lav andel av meldte tilfeller (<0,3 %) som legges inn i sykehus for covid-19. Dette skyldes sannsynligvis at omikronvarianten gir mindre alvorlig sykdom og flere har beskyttelse etter vaksinasjon.

Se kommuneoverlegens risikovurdering i sin helhet i vedlegget under.