Blant innlagte pasienter med covid-19 som hovedårsak var 46 % uvaksinert, 24 % vaksinert med to doser og 26 % vaksinert med tre doser. Grunnvaksinerte som er blitt innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen har høyere medianalder, og en større andel av dem har underliggende medisinske tilstander som gir moderat eller høy risiko for alvorlig forløp av covid-19, sammenlignet med de uvaksinerte.

Se kommuneoverlegens risikovurdering i sin helhet i vedlegget under.