Blant innlagte i uke 52 var 54 prosent uvaksinert og 43 prosent fullvaksinert. Blant 73 fullvaksinerte hadde 23 mottatt tredje dose. Fullvaksinerte som er blitt innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen har høyere medianalder, og en større andel av dem har risikofaktorer som gir moderat eller høy risiko for alvorlig forløp av covid-19, sammenlignet med de uvaksinerte. Hos de over 65 år som har fått tre vaksinedoser er det lavere andel med alvorlige forløp enn hos de med to vaksinedoser.

Se kommuneoverlegens risikovurdering i sin helhet i vedlegget under.