Lillehammer

Antall tilfeller forrige uke

106

Antall smittede per 100 000 siste 14 dager

930

Personer testet (PCR-test. Hurtigtest for hjemmetesting kommer i tillegg)

629

(2,2 % av befolkningen, ned 34 % fra uke 51)

Andel av befolkning vaksinert 1.dose

82,7 %

Andel 16 år og eldre vaksinert 1.dose

94,3 %

Andel av befolkning vaksinert 2.dose

76,6 %

Andel 16 år og eldre vaksinert 2.dose

91,6 %

Andel av befolkning vaksinert 3.dose

33,5 %

Det har vært en nedgang i antall påviste tilfeller på Lillehammer. Det vurderes som tiltakene innført før jul har hatt effekt på smittespredning lokalt. Samtidig har det vært redusert testaktivitet i befolkningen, noe som gir usikkerhet i vurderingen av situasjonen. Redusert testaktivitet har vært forventet da vi har sett det samme i forbindelse med slike ferieperioder tidligere. De fleste smittes i husstand, samlinger i private hjem, og privat sammenkomst på offentlig sted (63,5 %).

wHSVDD 5eolVnwAAAABJRU 5ErkJggg==
Figur 1. Andel smittede på Lillehammer uke 51 fordelt på smittested kartlagt etter smittesporing.

På Lillehammer er hovedvekten av smittede under 55 år (84,5 %). De fleste er fullvaksinert eller barn og risiko for alvorlig forløp er derfor lav. Det påvises sporadiske tilfeller av korona i kommunens helsetjeneste, men dette har foreløpig ikke utløst utbrudd. Sykdomsbyrden er derfor foreløpig lav.

HcGJg  1L 6owAAAAASUVORK 5CYII=
Figur 2. Fordeling av smittede uke 51, andel i prosent fordelt på aldersgrupper.


Selvtest med hurtigtester fungerer godt og gir god oversikt over situasjonen. Det er midlertidig mangel på hurtigtester i Norge. Tiltak for å prioritere hvem som får tilgang til hurtigtester vurderes fortløpende.

Det er høy vaksinasjonsdekning i kommunen. I vaksinasjonsarbeid er det generelt utfordrende å opprettholde vaksinasjonsdekning for oppfølgingsdoser. Det er nå viktig at alle takker ja til vaksine så snart de får tilbud, om det gjelder første, andre, eller tredje dose. Det er noe lavere dekning med tredje dose hos de eldste (over 85 år). Det er viktig at alle følger opp denne gruppen og bidrar til at de kan få oppfriskningsdose.

I Innlandet har det siste 4 uker i gjennomsnitt vært 10 innleggelser ukentlig med covid-19 som hovedårsak.

Omikron
Nasjonalt
øker andelen omikrontilfeller med en dobling hver uke. I uke 51 var landsgjennomsnittet av påvist omikron på 36% blant påviste tilfeller. Tilbakemeldinger fra Sykehuset Innlandet bekrefter samme utvikling lokalt, og det må forventes at utviklingen fortsetter, og at omikron er dominerende i løpet av de neste ukene.

I forrige uker var 15 av tilfellene på Lillehammer bekreftet smittet med omikron-varianten. Hovedvekten av disse var tilknyttet definerte smitteklynger hvor smittesporingsteamet hadde god oversikt over situasjonen. Enkelte øvrige tilfeller var smittet i utlandet.


Generelt
Høy vaksinasjonsdekning beskytter godt mot alvorlig koronasykdom. Alvorlig covid-19 rammer særlig middelaldrende uvaksinerte og eldre fullvaksinerte personer med underliggende sykdom. Uvaksinerte bør starte sin vaksinasjon, og de over 65 år får oppfriskningsdose. Helsepersonell anbefales oppfriskningsdose for å redusere fare for smitte til pasientene.


Influensa og andre luftveisvirus
Influensa øker i Europa, og det har vært en økende tendens og spredning med influensavirus i Norge frem til uke 51. Det er forventet en nedgang av påviste tilfeller i jul- og nyttårsuker. Om smitteverntiltakene mot korona også vil begrense spredningen med influensa etter jul og nyttår gjenstår å se, men er forventet..

Vaksinasjon av risikogruppene mot influensa er viktig. Foreløpig er det vaksinasjonsdekning på 68,9 prosent i gruppen over 65 år, mot 65,9 prosent i 2021. Foreløpig har vi ikke oppdatert oversikt over satte vaksinedoser blant kommunalt helsepersonell.

Luftveissymptomer i befolkningen er på kraftig retur etter et høyt nivå de siste to månedene. Antall innleggelser med luftveisinfeksjoner er også i nedgang.


Risikovurdering Lillehammer
Smitten på Lillehammer har falt i uke 51, noe som sannsynligvis skyldes en kombinasjon av effekt av tiltakene og redusert testaktivitet i forbindelse med jul og nyttår.

Det er usikkerhet knyttet til utviklingen av smittesituasjonen i kommunen fremover. Kommunikasjon om gjeldende smitteverntiltak, spesielt oppfordringen om å være hjemme og teste seg ved symptomer, er viktig. Omikron er på vei til å overta også lokalt, og det er usikkert hvor effektive tiltakene er for denne varianten. Det må forventes et høyere smittenivå fremover enn det vi er vant. Å bli smittet kan skje alle. Det er da en fordel å være vaksinert.

Det er fortsatt usikkerhet om lokal smittesituasjon, men det er lav sykdomsbyrde, få innleggelser, og liten påvirkning av samfunnet. Grunnet usikkerheten vurderes risikonivået lokalt til å være tilsvarende scenario 2 (Et noe høyere nivå av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i noe grad).

Følgende er viktig:

  • Oppfriskningsdose bremser smittespredning og beskytter mot alvorlig korona. Minimumsintervall fra dose 2 til oppfriskningsdose er 20 uker (4,5 måned).
  • Er du syk? Bli hjemme og ta en test!
  • Hold 1 meters avstand til andre enn de du bor med.
  • Begrens antall nærkontakter. Du bør ikke ha flere enn 10 gjester i hjemmet.
  • Alle som ikke har tatt koronavaksine bør skjerme seg. Dette gjelder også dersom du har risiko for alvorlig sykdomsforløp.
  • Bruk munnbind i situasjoner du ikke kan holde avstand til andre (kollektivtransport, i taxi, i butikker, på kjøpesenter).
  • Influensavaksinasjon av risikogruppene og helsepersonell er viktig.
  • Barn bør skjermes for tiltak og oppleve så normal og forutsigbar hverdag som mulig.Folkehelseinstituttets råd for julefeieringer finner du ved å trykke her.  

Kommuneoverlegens risikovurdering er utarbeidet med utgangspunkt i FHI sin ukesrapport, MSIS-data og lokale forhold. 
For oppdatert og ytdypende informasjon om gjeldende regler og anbefalinger, se helsenorge.no og kommunens nettsider med koronainformasjon.