Over fire uker frem til uke 34 har det vært innlagt 167 pasienter på sykehus med covid-19. Av disse var 66 % uvaksinert, 24 % delvaksinert og 20 % fullvaksinert. Det er delta-virusvarianten som dominerer i Norge og det forekommer lite smitte med øvrige varianter. Økningen i smitte er størst i aldersgruppene under 40 år. Høyest andel bekreftede tilfeller i forhold til befolkningstallet er i gruppene 13-19 og 6-12 år.

Status siste to uker i Lillehammer

Antall tilfeller

30

Tilfeller med ukjent smittevei

1

Antall innbyggere i Lillehammer testet for covid-19 (andel av befolkningen)

673 (2,4%)

Andel positive blant personer testet

2,1%

Nye tilfeller per 14.dag per 100.000

105

Spredningspotensial
Smittesituasjonen er stabil på Lillehammer. De fleste tilfeller forrige uke var tilknyttet utbruddet ved NTG. Den nasjonale situasjonen med rask økning av smitte i yngre aldersgrupper gir risiko for smitte også i Lillehammer.Utbruddet ved NTG vurderes som over. Utbruddet startet med to uavhengige tilfeller med kjent smittevei fra andre kommuner. 

Det er fortsatt høy testaktivitet og det gir gode forutsetninger for å fange opp smitte. Det er økt risiko for smitte blant den yngre delen av befolkningen. Samtidig er det viktig å unngå at barn og unge blir pålagt karantene unødvendig. Rutinemessig testing er viktig for at denne gruppen kan få unntak for karantene.

Pågående utbrudd har vist at det er noe sårbarhet knyttet til kapasitet i kommunens testapparat. Fremover vil testing være en sentral faktor for å håndtere utbrudd. Vaksinasjonsarbeidet er i sluttfasen men det er fortsatt betydelige ressurser bundet opp i dette arbeidet. Spredningspotensialet vurderes å være moderat.

Sykdomsbyrde
Det er ikke kjent smitte i kommunens helsetjeneste per nå. Risiko for smitte blant risikogruppene vurderes som lav. Vaksinasjonsarbeidet er kommet langt og arbeidet med å vaksinere 12-15-åringene er påbegynt. Vaksinering av denne gruppen vil pågå i ukene 37-39. Sykdomsbyrden knyttet til covid-19 lokalt vurderes som lav.

Vurdering av risikonivå
Det er moderat risiko for utbrudd. Testing og smittesporing håndteres greit, men det er noe sårbarhet ved kapasiteten på testing. Risikonivået i Lillehammer vurderes å være lik N2 som innebærer lokale og regionale utbrudd som kontrolleres.