Status uke 32 og 33 i Lillehammer 
Antall tilfeller:  25
Tilfeller med ukjent smittevei:  3
Antall innbyggere i Lillehammer testet for covid-19 (andel av befolkningen) 498 (1,7%)
Andel positive blant personer testet 3,0%
Nye tilfeller per 14. dag per 100.000 er 87
 
Spredningspotensial 
Smittesituasjonen er stabil på Lillehammer og det er ikke påvist utbrudd. De fleste tilfellene siste to uker har vært personer i karantene. 
 
Skolestart
Skolestart og studiestart innebærer at mange kommer fra ulike deler av landet og møtes i undervisningssammenheng og i sosiale sammenhenger. Dette er faktorer som gir generell økt risiko for utbrudd, men det nasjonale tiltaksnivået har tatt dette i betraktning. Vi er nå på trinn 3 i gjenåpningsplanen og trinn 4 er foreløpig utsatt noen uker til. 
 
God kapasitet
Det er god kapasitet på testing og smittesporing. Vaksinasjonsarbeidet er intensivt og kommunen får nå flere doser enn forutsatt de neste ukene. Dette binder opp en del ressurser, og ved store utbrudd kan dette bli utfordrende å håndtere. Foreløpig har kommunen god erfaring med mobilisering og håndtering av utbrudd. Spredningspotensialet vurderes å være moderat.
Det er ikke kjent smitte i kommunens helsetjeneste per 24. august-21. Risiko for smitte blant risikogruppene vurderes som lav. Vaksinasjonsarbeidet er kommet langt og 16-17-åringene får nå tilbud om første vaksinedose. I tillegg får alle tilbud om fremskyndet dose 2. 
Sykdomsbyrden knyttet til covid-19 lokalt vurderes som lav. 
 
Aldersgruppe, vaksinasjonsdekning
Dose 1
18-39 år >80 %
Over 40 år >92 %
Dose 2
18-24 år 25,4 %
25-39 år 27,6 %
40-44 år 46 %
45-54 år 77,5 %
55-64 år 90,2 %
Over 65 år ca. 95 %