Det ble testet 497 personer med folkeregistrert adresse Lillehammer i forrige uke (1,7% av befolkningen). Dette er noe høyere enn forrige uke og har sammenheng med økt testing i forbindelse med at 4.trinn ved Røyslimoen skole ble satt i karantene på fredag. Det er foreløpig ikke påvist flere tilfeller etter testing av nærkontakter her. Det er fortsatt høy oppslutning rundt testing. Dette er viktig for at kommunen skal fange opp smitte raskt. Kapasitet på smittesporing og testing er god. I Lillehammer har 11 847 personer fått 1.dose med koronavaksine, og 8 491 er fullvaksinert (fått dose 2). Kommunen vaksinerer nå prioritert gruppe 8 (de mellom 55-64 år uten risikofaktorer for alvorlige forløp av covid-19). Risiko for økt sykdomsbyrde ved utbrudd er dermed lavere, siden de med risiko for alvorlig forløp og død er beskyttet etter vaksinering. Vaksinasjonsdekning (dose 1) hos de over 65 år ligger i Lillehammer på over 95%.
 
Vurdering

Smittesituasjonen vurderes som stabil med 7 tilfeller per 100.000 innbygger siste 14 dager. Risikonivået i Lillehammer vurderes til N1 (ingen eller få tilfeller, men mulighet for oppblussing). Når samfunnet er i en fase med gjenåpning kan vi fort glemme de grunnleggende smitteverntiltakene. Forutsetningen for at vi kan lette på tiltakene, er at alle følger de viktige tiltakene: 
- Vær hjemme ved symptomer og test deg. 
- Begrens antall sosiale kontakter
- Hold avstand
- Vask hendene

 

Med hilsen
Morten Bergkåsa
Kommuneoverlege