Det ble testet 376 personer med folkeregistrert adresse Lillehammer i forrige uke (1,3% av befolkningen). Det er fortsatt høy oppslutning rundt testing. Dette er viktig for at kommunen skal fange opp smitte raskt. Kapasitet på smittesporing og testing er god. Det er nå 10.738 som har fått 1. dose med koronavaksine, og 8006 er fullvaksinert (fått dose 2). Kommunen starter nå med vaksinering av prioritert gruppe 8 som er de mellom 55-64 år uten risikofaktorer for alvorlige forløp av covid-19. Risiko for økt sykdomsbyrde ved utbrudd er dermed lavere, siden de med risiko for alvorlig forløp og død er beskyttet etter vaksinering. Vurdering Smittesituasjonen vurderes som stabil med 7 tilfeller per 100.000 innbygger siste 14 dager. Risikonivået i Lillehammer vurderes nå å være N1 (ingen eller få tilfeller, men mulighet for oppblussing).

Når samfunnet er i en fase med gjenåpning kan vi fort glemme de grunnleggende smitteverntiltakene. Forutsetningen for at vi kan lette på tiltakene, er at alle følger de viktige tiltakene:
- Vær hjemme ved symptomer og test deg.
- Begrens antall sosiale kontak
- Hold avstand
- Vask hendene

 

Med hilsen

Morten Bergkåsa
Kommuneoverlege