I kommunen er det per 18. mai 11 personer i hjemmeisolasjon og 125 personer i karantene. Nasjonalt stoppet nedgangen i smittetallene noe opp i uke 17 med en økning på 11 % til 3090 tilfeller i uke 18. Dette skyldes i hovedsak økning i fylkene i Agder, Rogaland, Vestfold og Telemark, og Vestland. Det er registrert en økning av smitte i aldersgruppen 13-19 år siste ukene (nasjonalt). Forrige uke er det foreløpig registrert 2400 tilfeller og med det fortsetter nedgangen i smittetallene. Det ble testet 698 personer med folkeregistrert adresse Lillehammer (2,4% av befolkningen) i forrige uke. Andel positive tester blant personer testet var 1,7 %. Høy grad av testing gjør at kommunen raskt fanger opp smitte i lokalsamfunnet. Kapasitet på smittesporing og testing er god.
  
Vurdering 
Det har vært en økning i antall smittetilfeller i etterkant av lokale utbrudd i regionen. Det er også noen flere tilfeller med ukjent smittevei. Sammen med økt mobilitet i helgen som var og noe forventet økt mobilitet fremover gjør at risikonivået vurderes litt høyere denne uken.  
Risikonivået vurdert etter Folkehelseinstituttets veileder vurderes til å være nivå 2 (kontroll med klynger). 

For å redusere risiko for lokal smittespredning er det viktig at alle følger gjeldende smitteverntiltak:  
- Vær hjemme ved symptomer og test deg. 
- Begrens antall sosiale kontakter
- Hold avstand
- Vask hendene