Antall smittede 10
Kjent smitteveg 10*

 * Kjent smittevei betyr at smittevei/-kilde er kartlagt som ledd i smittesporing. Bekreftede tilfeller er som hovedregel i karantene da de blir testet og utgjør en mindre smitterisiko i samfunnet. 


I uke 15 ble det testet 434 personer med folkeregistrert adresse Lillehammer (1,5% av befolkningen). Høy oppslutning om testing gjør at kommunen raskt vil fange opp smitte. Kapasitet på smittesporing og testing er god.  
Tiltaksnivået i kommunen tilsvarer det nasjonale tiltaksnivået. Med aktuell smittesituasjon vurderes det ikke nødvendig med strengere tiltaksnivå lokalt. 
Risikonivået vurdert etter Folkehelseinstituttets veileder vurderes til å være N1 (ingen eller få tilfeller, men mulighet for oppblussing).  
For å redusere risiko for lokale utbrudd er det viktig at alle følger gjeldende smitteverntiltak.
Følgende gjelder uansett alltid:  
- Vær hjemme ved symptomer og test deg. 
- Begrens antall sosiale kontakter
- Hold avstand
- Vask hendene  
 
 
Morten Bergkåsa 
kommuneoverlege i Lillehammer