Antall smittede

10

Kjent smittevei*

9

* Kjent smittevei betyr at smittevei/-kilde er kartlagt som ledd i smittesporing. Bekreftede tilfeller er som hovedregel i karantene da de blir testet og utgjør en mindre smitterisiko i samfunnet.

Vurdering
Smittesituasjonen er preget av få tilfeller hvor smitteveien er kjent. Smittesituasjonen uttrykt i antall tilfeller per 14.dag per 100.000 innbyggere er nå 35. Det er mobilitet mellom kommuner og til/fra områder med mye smitte og derfor er det risiko for oppblussing av smitte. Det har vært noe økt risiko for smitte i forbindelse med påskeferien.

I uke 14 ble det testet 590 personer med folkeregistrert adresse Lillehammer, som utgjør ca 2 % av befolkningen. Høy oppslutningen om testing gjør at kommunen raskt vil fange opp smitte. Kapasitet på smittesporing og testing er god.

Tiltaksnivået i kommunen tilsvarer det nasjonale tiltaksnivået. Med aktuell smittesituasjon er det ikke grunnlag for strengere tiltaksnivå lokalt.

Risikonivået vurdert etter Folkehelseinstituttets veileder vurderes til å være N1 (ingen eller få tilfeller, men mulighet for oppblussing).

For å redusere risiko for lokale utbrudd er det viktig at alle følger gjeldende smitteverntiltak. Se egen side under korona på kommunens hjemmesider for hvilke tiltak som gjelder i Lillehammer. Følgende gjelder uansett alltid:

  • Vær hjemme ved symptomer og test deg.
  • Begrens antall sosiale kontakter
  • Hold avstand
  • Vask hendene

 

Morten Bergkåsa

kommuneoverlege i Lillehammer