Kommunebarometeret utarbeides av avisen Kommunal Rapport, og rangerer alle kommunene i Norge basert på 151 nøkkeltall. De fleste nøkkeltallene hentes fra Kostra, som er navnet på det systemet staten bruker for å hente tall om tjenesteproduksjon og ressursbruk i norske kommuner.

Lillehammer kommune er i år (basert på tall fra 2019) rangert som nummer 46 av 422 kommuner.

Lillehammer scorer spesielt godt på grunnskole (21. plass), barnevern (32. plass), barnehage (55. plass), kultur (29. plass), miljø og ressurser (31. plass), samt vann, avløp og renovasjon (28. plass).

Dårligst ut kommer kommunen på pleie og omsorg (selv om årets 262.plass er en solid framgang fra fjorårets 403. plass), sosialtjeneste (240. plass), byggesaksbehandling (246.plass) og økonomi (339. plass).