SMS-varsel er sendt ut til alle berørte, både innbyggere og hytteeiere.