Hver kommune skal tilby hurtigtester, som fortrinnsvis skal hentes i egen kommune. Dersom lageret i Lillehammer med koronatester tømmes i samme tempo som nå, kan det bli aktuelt med innstramminger ved utdeling i løpet av neste uke (uke 51).

Dette er personer som skal teste seg: 

  • Nære nærkontakter (i hovedsak husstandsmedlemmer) skal teste seg så raskt som mulig etter eksponering enten med hurtigtest eller PCR, de kan teste seg ut av karantene med PCR på dag 7.
  • Øvrige nærkontakter over 18 år er anbefalt å ta 2 tester (dag 3 og 7). De skal ta PCR-test ved teststasjonen. 
  • Øvrige nærkontakter under 18 år er anbefalt å ta 2 tester (dag 3 og 7). De kan ta hurtigtest.
  • De som har nyoppståtte luftveissymptomer bør ta hurtigtest eller PCR-test ved teststasjonen. 
  • De med positiv hurtigtest skal ta PCR-test for å bekrefte denne.