Vi har nå publisert klimaregnskapet for Lillehammer kommune sin egen virksomhet i 2020. Klimaregnskapet er fotavtrykksbasert. Dette kjennetegnes ved at man tar med alle klimabidrag, både direkteutslipp fra forbrenning av fyringsolje og drivstoff, men også indirekte gjennom energibruk, og indirekte gjennom alle andre kjøp av varer og tjenester.

Følg lenke for å se våre klimaregnskap.