Klimanøytral kommunedrift

Klimaregnskap for Lillehammer kommune utarbeides årlig og omfatter direkte og indirekte utslipp fra kommunens virksomhet innen bygg, energi, kjøp av varer og tjensteser, reise og transport. Lillehammer kommune følger FNs retningslinjer om klimanøytralitet. For å kunne tilfredsstille disse kravene, kjøper kommunen FN-godkjente klimakvoter som kompensasjon for restutslippene. Denne metoden skal fungere som et insentiv for å redusere egne utslipp så mye som mulig, i tillegg til å redusere de globale klimagassutslippene.

Klimaregnskap 2020

Klimaregnskap 2019

Klimaregnskap 2018

Klimaregnskap 2017

Tiltak som kommunen jober med for å redusere utslippene fremgår av miljøplanens handlingsprogram som utarbeides hvert år. Lillehammer kommune har vedtatt målsetning om å kutte 40 % av de direkte og indirekte utslippene fra kommunal virksomhet sammenlignet med utslippene i 2013. Det er videre vedtatt at et klimabudsjett innarbeides som en del av Økonomi- og handlingsplanen og Årsbudsjett fra og med 2019.