Dobbel infeksjon
Risikogruppene for alvorlig forløp av influensa er delvis sammenfallende med risikogruppene for alvorlig forløp av koronasmitte. Det er ikke mulig å skille symptomene fra hverandre uten grundige undersøkelser. Det er også mulig å være smittet med begge virus samtidig. 
Influensavaksinen er kun effektiv mot infeksjonen som er forårsaket av influensaviruset og vil ikke beskytte mot koronaviruset. - Vaksinering er likevel viktig for å unngå alvorlig influensasykdom, redusere risikoen for dobbel infeksjon, unngå at helsepersonell blir syke på grunn av influensa og hindre at influensaepidemien forverrer situasjonen i en potensielt overbelastet helsetjeneste, sier fungerende kommuneoverlege Grue.

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • ​Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

Kostnad
Dersom du er i risikogruppen skal du kun betale en egenandel på 50 kroner hos fastlegen, etter ny ordning fra og med 2020. Dersom du har frikort betaler du ikke egenandel.
Se eventuelt nettsidene til ditt legesenter for ytterligere informasjon.