Kurset består av 3 samlinger med temaene:

Fysisk aktivitet: forelesning og aktivitet, 2 timer
8. februar fra kl. 14.00-16.00 ved Jorekstad fritidsbad.

Mestring: forelesning og diskusjoner, 2 timer
15. februar kl. 14.00-16.00 ved Jorekstad fritidsbad

Kosthold: forelesning og matverksted, 3 timer
22. februar kl. 14.00-17.00 ved Jørstadmoen skole

Pris: kr. 400,-

Påmelding:
Frisklivssentralen
Mob: 954 76 164
E-post : frisklivssentralen@helse-sg.no

 

Her kan du lese mer om Frisklivssentralen.