- Vi lanserer informasjonssiden www.jatilakuttsykehus.no opplyser Lillehammers ordfører Ingunn Trosholmen. – Det kan være vanskelig å sette seg inn i hva som egentlig er vedtatt og hva som er forskjellen på plassering av hovedsykehuset, som vi alle mener burde ligget her, og akuttsykehuset som vi nå kjemper for. Derfor er det viktig å forklare, slik at alle gode krefter trekker i samme retning, sier Trosholmen. 

Hva er målbildet?
Sykehuset Innlandet, Helse Sør-Øst og regjeringen stiller seg bak det som omtales som målbildet. Dette er et vedtak om at det skal bygges et nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua.  Men målbildet innebærer også at det skal etableres et stort akuttsykehus i tillegg til hovedsykehuset og plasseringen av dette sykehuset er ennå ikke bestemt.
-Nå bør vi kjempe sammen om akuttsykehuset, sier Ingunn Trosholmen.  - Denne saken er altfor viktig for
regionen- Gudbrandsdalen og Innlandet til ikke å kjempe, poengterer ordfører Trosholmen.