Lillehammer kommune har etter anbefaling fra Helsedirektoratet etablert adgangskontroll ved alle fastlegekontor og legevakt. Målet med tiltaket er å begrense koronasmitten. Det vil nå være utplassert personell ved alle innganger til legekontor og ved legevakten i gjeldende åpningstid.

Det oppfordres til at alle overholder følgende punkter:

  • Ikke oppsøk legekontoret uten en avtale.
  • Ved nyoppståtte luftveissymptomer, skal legekontoret kontaktes på telefon før timen.