I juryens begrunnelse fremheves bedriftens kollektive innsats for å snu en utfordrende og usikker situasjon. Sammen har de skapt et godt arbeidsmiljø der hver enkelt tar ansvar for inkludering, nærvær, velferd og trivsel. Virksomheten er opptatt av å gi plass til alle som vil og kan jobbe, og har gjennom flere år samarbeidet med Lillehammer Læringssenter om inkludering av mennesker med flyktningbakgrunn.

IA-prisene for Innlandet ble utdelt av IA-rådene i Hedmark og Oppland på Arbeidslivskonferansen den 6.11. Det var tillitsvalgt Amanda Nagell og direktør Erik Fostervoll som tok i mot prisen for Scandic Hafjell.

Prisen for offentlig sektor ble vunnet av Sirkula IKS fra Hedmark.