Kulturminister Abid Raja sa at det ikke vil være mulig med barnetog på samme måte som tidligere. Han presiserte at det heller ikke vil være mulig med store feiringer innendørs, ved skoler eller grendehus.

Alternativ feiring
Lillehammer kommune planlegger en alternativ feiring for likevel å kunne involvere Lillehammers innbyggere i 17.-mai-feiringa, og vil komme tilbake med ytterligere informasjon rundt dette.