Du kan lese mer om kommunens testtilbud her.

Private tilbydere kan eventuelt kontaktes for koronatest ved reise.