Samarbeidsprosjekt
Lillehammmer kommune betaler ikke for produksjon eller distribusjon av kalenderen. Den finansieres av et samarbeidsfirma ved hjelp av annonser. Tjenesteområder i kommunen kan derimot velge å kjøpe en annonse, og dermed bidra indirekte. Utover dette er det snakk om bruk av arbeidstid.

Det er foreløpig uvisst om det vil bli produsert kommunekalender for 2022.