Informasjonsmøtet i Øyer kommune torsdag 14. november kl. 18.00 på Scandic Hafjell vil ta for seg modellen "Under samme tak", hva det vil si å være et fosterhjem, beredskapshjem eller familiehjem for barn og ungdom. Fosterforeldre kommer også på møtet og forteller om hvordan det er å være fosterhjem. Du får nyttig informasjon og mulighet til å stille spørsmål. Du binder deg ikke til noe ved å delta på et informasjonsmøte. 

På informasjonsmøtet får du vite mer om:

  • Modellen Under samme tak – Fosterhjem for søsken
  • Oppgaver og forventninger til rollen som fosterhjem
  • Hvem er barna?
  • Hvorfor må de flytte fra foreldrene sine?
  • Hvem kan bli fosterforeldre?
  • Hvordan blir du fosterforelder?
  • Hvem må du samarbeide med?
  • Opplæringskurs for nye fosterforeldre (PRIDE)
     

Vil du melde interesse eller har noen spørsmål, ta kontakt med:

Lillehammer kommune; prosjektleder Sara Gunnerud-Åhlén;
Tlf. 466 67 641
​E-post: sara.ahlen@lillehammer.kommune.no