Informasjonsmøtet er for deg som ønsker å vite mer om hva det vil si å være et fosterhjem, beredskapshjem eller familiehjem for barn og unge. Du får nyttig informasjon og mulighet til å stille spørsmål. Informasjonsmøtet er helt uforpliktende.

 

På informasjonsmøtet får du vite mer om:

  • Oppgaver og forventninger til rollen som fosterhjem
  • Hvem er barna?
  • Hvorfor må de flytte fra foreldrene sine?
  • Hvem kan bli fosterforeldre?
  • Hvem må du samarbeide med?
  • Opplæringskurs for nye fosterforeldre

 

Ulike barn trenger ulike fosterhjem, og fosterhjemstjenesten har behov for å rekruttere fosterhjem som matcher med behovene til de barna og ungdommene som til enhver tid venter på å flytte i fosterhjem. Både gifte, samboere, enslige og likekjønnede par kan være fosterfamilier.  Felles for alle typer fosterhjem er at man må evne å gi barn et trygt og godt hjem. Det innebærer en stabil livssituasjon, alminnelig god helse og gode samarbeidsevner. I tillegg er det krav om god økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn rom for livsutfoldelse. Det må også dokumenteres god vandel gjennom å legge frem utvidet politiattest.

 

Fosterhjem får fast månedlig utgiftsdekning og godtgjøring.

 

Velkommen til informasjonsmøte! Fosterforeldre deltar, og vil svare på spørsmål og dele sine erfaringer.

 

Påmelding og mer informasjon her