I dag skilles seks av ti søsken, og det ønsker Lillehammer kommune å gjøre noe med. Derfor deltar kommunen i pilotprosjektet "Under samme tak" i samarbeid med SOS-barnebyer og to andre kommuner. Modellen går ut på at kommunen stiller med et hus som er stort nok for søsknene og fosterforeldrene. På denne måten får barna bo sammen og kan etablere sitt hjem i fellesskap med fosterforeldrene. Familien får tett oppfølging av et godt koordinert team, avlastning i hjemmet og en forelder får godtgjørelse for å være hjemme på heltid i tillegg til månedlig utgiftsdekning for barna.

Informasjonsmøtet vil ta for seg modellen "Under samme tak", hva det vil si å være et fosterhjem, beredskapshjem eller familiehjem for barn og ungdom. Fosterforeldre kommer også på møtet og forteller om hvordan det er å være fosterhjem. Du får nyttig informasjon og mulighet til å stille spørsmål. Du binder deg ikke til noe ved å delta på et informasjonsmøte.

 

På informasjonsmøtet får du vite mer om:

Modellen Under samme tak – Fosterhjem for søsken

Oppgaver og forventninger til rollen som fosterhjem

Hvem er barna?

Hvorfor må de flytte fra foreldrene sine?

Hvem kan bli fosterforeldre?

Hvordan blir du fosterforelder?

Hvem må du samarbeide med?

Opplæringskurs for nye fosterforeldre (PRIDE)

 

Vi tilbyr uforpliktende informasjonssamtale med prosjektleder eller du kan delta på et informasjonsmøte.

 

Informasjonsmøte på Gjøvik

Tid:

16 oktober 2019 18.00 - 20.00

Sted:

Quality Hotel Strand, Gjøvik

Adresse:

Strandgata 15, 2815 Gjøvik

 

Informasjonsmøte i Øyer

Tid:

14 november 2019 18.00 - 20.00

Sted:

Scandic Hafjell, Øyer

Adresse:

Hundervegen 1, 2636 Øyer

 

Vil du melde interesse eller har noen spørsmål, ta kontakt med:

Lillehammer kommune; prosjektleder Sara Gunnerud-Åhlén;

Tlf. 466 67 641

E-post: sara.ahlen@lillehammer.kommune.no

 

For mer informasjon se:

Barnevernstjenesten

SOS-barnebyer