På grunn av omfattende smitteverntiltak har det ikke vært influensa i Norge under koronasituasjonen. Nå som landet har åpnet igjen, kan vi i år få en kraftigere influensasesong. Alle som er anbefalt influensavaksine oppfordres derfor til å takke ja til tilbudet. 
I Lillehammer vil årets influensavaksinering foregå både hos fastlegene og i Håkons hall. Du velger selv hvor du vil vaksineres. Influensavaksinen er gratis til risikogrupper og øvrige målgrupper for influensavaksinasjon sesongen 2021/2022. Om du tar vaksine hos fastlegen er det en egenandel på 50 kroner. For dem som har frikort er vaksineringen helt gratis også hos fastlegen.

Fastleger:     Ta direkte kontakt med din fastlege for å få time til vaksinering dersom du er i en risikogruppe.  
Håkons hall: Drop- in i Håkons hall for risikogrupper onsdag 15. desember og torsdag 16. desember fra klokka 08.30-15.00. OBS: vaksinering stengt mellom kl. 11.30 og 12.00.

Merk at det må ha gått minimum én uke fra du har tatt koronavaksine til du tar influensavaksine. 


Hvem bør vaksinere seg?
Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  1. kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  2. hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  3. diabetes type 1 og 2
  4. leversvikt eller nyresvikt
  5. kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  6. nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  7. svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  8. annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:


Her er Folkehelseinstituttets informasjon om influensavaksineringa.