Gode samarbeidspartnere
Kommunene har sammen med Fylkesmannen i Innlandet jobbet med et kommune-CSIRT siden 2014. Senteret skal bygges i Fakkelgården på Lillehammer, som fra før har et stort og blomstrende IKT-miljø. Oppland fylkeskommune har spilt en helt avgjørende rolle for at senteret i det hele tatt skal ha et økonomisk fundament. Fra starten har NORSIS vært inne for å gjøre utredningene, og etter hvert har også KS blitt en svært viktig samarbeidspartner. 

Trosholmen og Sveen, CSIRT[1].JPG

Nasjonal verdi
I starten var prosjektet kun ment for Oppland, men samarbeidspartnerne så tidlig at dette hadde verdi for hele kommune-Norge. Lilleammerordfører Ingunn Trosholmen mener det er en bred erkjennelse av at informasjonssikkerhet ikke er godt nok ivaretatt i norske kommuner. - Det er behov for en aktør som veileder, bistår og gir informasjon om trusler som kommer via IKT- løsninger. Et kommune-CSIRT vil kunne dekke dette; hindre hacking og sikre datasystemene til norske kommuner, fylkeskommuner og fylkesmannsembeter mot trusler utenfra, sa Trosholmen. Ordfører i Gjøvik, Torvil Sveen, understreket at dette handler om en gunnleggende beredskap i kommunene. - Jeg vil kalle det en type forsikring, understreket han. Sveen mener mange andre kommuner kan få glede av pioner-arbeidet som Gjøvik og Lillehammer nå gjør; andre kommuner skal også på sikt kunne bli beskyttet ved å tegne et abonnement, avsluttet Gjøvikordføreren.    

I oppstartfasen
​Leder for kommune-CSIRT er allerede ansatt, og administrasjonen vil ha sitt hovedsete på Lillehamer. Stødig kompetanse på området finnes allerede i i aksen Gjøvik- Lillehammer, men det vil også bli lyst ut sillinger. Trolig vil de første nyansatte medarbeiderne være på plass første halvår av 2020.