Her er Folkehelseinstituttets prioriteringsrekkefølge for vaksinering mot kotonavirus: 

Gruppe 1.   Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
Gruppe 2.   85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
Gruppe 3.   75-84 år
Gruppe 4.   65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp
Gruppe 5.   55-64 år med spesifikk underliggende sykdom 
Gruppe 6.   45-54 år med spesifikk underliggende sykdom
Gruppe 7.   18-44 år med spesifikk underliggende sykdom
Gruppe 8.    55-64 år
Gruppe 9.   45-54 år 
Gruppe 10.  Alder 18-24 år og 40-44 år (Ny prioritering fra FHI per 21.05.21)
Gruppe 11.  Alder 25-39 år (Ny prioritering fra FHI per 21.05.21)