Kommuneoverlegen har derfor opphevet ventekarantenen for de øvrige elevene i skoleklassen for tiende trinn.